Címlap
Célok-Toborzó
Szervezet
Alapszabály
Patikák
Képzés
Szövetség
Kapcsolódó oldalak
Levél küldés

 


***
Szervezet
Vezetők
Alapítvány
Történet
Szervezet

Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete szervezetei felépítése

Szakszervezeti tagság: a szervezet azon tagjai, akik érdekében, érdekképviseletében tevékenykednek a szakszervezet vezető testületei.
Alapszervezetek: a GYDSZ Alapszabálya szerint működő, de önállóan tevékenykedő területi érdekképviseleti egység.
Országos Elnökség: A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete irányító szervezet, mely két kongresszus között végzi a szervezet érdekvédelmi, érdekképviseleti feladatait.
   Vezetője: a GYDSZ elnöke
   Tagjai: az Alapszervezetek elnökei
   
Kongresszus: a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének legmagasabb döntéshozó szerve

A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének vezetői

Elnök
Madarász Lászlóné
/ analitikus szakasszisztens/
GYDSZ iroda
1068 Budapest
Benczúr utca 45.
 
Levelezési cím:
1241 Budapest, Pf.:184
 
Tel: +36203408906
 
Az alapszervezetek elnökei
Számvizsgáló Bizottság
     Elnök
     Tagok
Bodóczki Ferencné
Darvasné Vanicsek Györgyi
Ákontzné Durányik Hajnalka
Hungaropharma
OGYI
 
Hungaropharma

A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének "MUNKANÉLKÜLIEKÉRT" alapítványa

Az alapítvány célja a GYDSZ munkanélkülivé vált tagjainak támogatása, illetve a szociálisan rászoruló kollégák segélyezése. Az alapítvány 1991. március 11-én került bejegyzésre, majd az 1997. évi CLVI.törvény alapján közhasznú szervezetté vált.
Az alapítvány kezelő testülete a Kuratórium
Az alapítvány székhelye: 1051 Budapest Nádor u.32.

Az alapítvány kuratóriuma
     ElnökWeszelovszky ZoltánnéBudapest
     Tagokdr. Elek BélánéMiskolc
Dariday RóbertnéBékéscsaba

„Orea-Hygiea”pro assistentiam pharmaciae Alapítvány

Az alapítvány célja a gyógyszertári asszisztensek szakképzésének, továbbképzésének kérelemre történő támogatása. Az Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző Előadói Vándorserleg Verseny megrendezésében való közreműködés, a verseny pénzügyi kereteinek biztosítása a lebonyolítás pénzügyi finanszírozása.
 
Az alapítvány székhelye:1051 Budapest, Nádor u.32.
Az alapító: Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezet (Alapítás éve:1993)
1051 Budapest, Nádor u.32.

Az alapítvány kuratóriuma
     ElnökFábri Lászlóné
     Tagokdr. Lászlóné Böjtös ZsuzsannaSzigeti Ferencné
Csimár István JózsefnéWeszelovszky Zoltánné

A GyDSZ története...

A gyógyszerellátás dolgozói az elsők között voltak akik új érdekvédelmi szervezet megalakításával igyekeztek kinyilvánítani függetlenségi törekvésüket. A mentősök után mi voltunk a másodikak, akik rést vágtunk az Orvos Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete rogyadozó bástyáin.

1989. június 3-a ma már történelmi dátum a szervezet életében.

A gyógyszerellátás teljes palettáját összefogta az új szervezet. A tagság (mely az alakulás évében huszonkettőezer fő volt) büszke volt tettére, ami önállóságot jelentett. A szakma irányítói is szívesen fogadták el tárgyalási partnernek az új szervezet szakmailag jól felkészült vezetőit.

Szakszervezetünk megalakításában részt vett az Ideiglenes Intéző Bizottság melynek tagjai voltak a szakma neves képviselői, mint: Makai Sándor, Váradi Sándor, Kinyó Sándor az Sz.B.titkárok részéről Csuka Ferenc, Kohári Zsuzsanna, Weszelovszky Zoltánné valamint a Gyógyszertári központok és a Gyógyért (ma Hungaropharma) Sz.B.titkárai.

A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete I. kongresszusán Dr Rétsághy Béla gyógyszerészt választotta országos titkárának.

A szervezet II. kongresszusa (mely 1990. szeptember 25-én került megrendezésre) határozatban fogadta el kilépésünket a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségéből, valamint az Egészségügyben Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetségéből. Nem hiányzott egyik szövetség sem amíg a rendszerváltással hatalomra került kormány nem indította be a nagy darálót a szakszervezet szétzúzására, illetve ellehetetlenítésére. Kerestük azt a szakszervezeti koordinációt, amelyik közel áll a mi elképzeléseinkhez és szívesen fogadta a gyógyszerellátás szakszervezetét. Országos Tanács döntése alapján kértük felvételünket az Autonóm Szakszervezetek Szövetségébe, mely 1993. márciusában elfogadta felvételi kérelmünket.

Rétsághy Béla Országos Titkár 1991.december 31-vel felmentését kérte a titkári teendők ellátása alól. Az Országos Tanács Csuka Ferenc gyógyszerészt kérte fel a szervezet vezetésére. A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete III. kogresszusáig megbízott Országos tikárként látta el ezt a feladatot. 1995. március 11-én a III. kongresszus megválasztotta a szervezet Elnökének.

Elnök
1992-2007

Csuka Ferenc
1935-2007
/gyógyszerész/

A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete megalakulása óta folyamatos párbeszédre és korrekt munkakapcsolatra törekekedett a szakma más szervezeteivel. A Magyar Gyógyszerész Kamarával, a Magángyógyszerészek Országos Szövetségével, a Magyar Gyógyszerészeti Társasággal.

A GYDSZ jelentős támogatója volt a Gyógyszertári Asszisztens Szakcsoportnak, mely ma már önálló egyesületként működik. A Rozsnyai Mátyás alapítvány létrehozásakor a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete kimagasló 500.000-Ft-t utalt át az alapítvány alaptőkéjébe, mert kötelességének érezte a fiatal gyógyszerészek tudományos fórumának támogatását.

...

^^^
A http://www.gydsz.hu a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének hivatalos lapja.
Szerkesztő: Madarász Lászlóné | Technikai szerkesztő: Madarász Péter
Tel:+36 1 3740540 | Fax:+36 1 3740541 | e-mail: gydsz@t-online.hu
1051 Budapest Nádor utca 32.
 
Tesztelve: InternetExplorer 5.5 és Netscape 6.0