Címlap
Célok-Toborzó
Szervezet
Alapszabály
Patikák
Képzés
Szövetség
Kapcsolódó oldalak
Levél küldés

***
 
ANNO 2006
 
ANNO 2005
 
ANNO 2004
 
ANNO 2004
 
ANNO 2003
 
ANNO 2001-2002
 
<<<
 
Címlap

Karácsonyi üdvözlet

 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és
Sikerekben gazdag Boldog Új évet kíván
a
Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete !
 

[2007. december 17.]

Üzenet a Miniszterelnökhöz

T I L T A K O Z Á S
 
Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége 6.kongresszusa a következő üzenetet küldte a miniszterelnöknek.
 
Az üzenet itt olvasható -->

[2007. december 6.]

Közzététel

Köszönjük mindazoknak, akik a 2005. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával a "Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete a munkanélküliekért" alapítványt támogatták.
A támogatás összege: 23529 Ft.
A fenti összeget az Alapítvány a hozzá fordulók segélyezésére használja fel.


Weszelovszky Zoltánné
a Kuratórium elnöke

[2007. november 1.]

Képriport a gyógyszertári asszisztensek szakmai napjáról

A Gyógyszertári Asszisztensek Szakmai Egyesülete és az „Orea-Hygiea” Alapítvány Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete közös rendezésében került megrendezésre 2007 október 3-án az "Asszisztensek helye, szerepe a gyógyszerellátásban, érdekvédelem" címmel a gyógyszertári asszisztensek szakmai napja. Képeink a rendezvényen készültek. >>>
 


[2007. október 10.]

Asszisztensek helye, szerepe a gyógyszerellátásban

Gyógyszertári Asszisztensek Szakmai Egyesülete

és az

„Orea-Hygiea” Alapítvány

Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete

közös rendezésében

Asszisztensek helye, szerepe a gyógyszerellátásban, érdekvédelem

címmel


2007. október 3-án (szerda) szakmai napra kerül sor


10.00 Regisztráció, Megnyitó, Tájékoztató.

10.10 Dr. Borsik János az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke
Előadás címe: A szakszervezetek helye, feladata, elismertsége… a mai Magyarországon

11.00 Dr.Kata Mihály prof.emer.
Előadás címe: Etika a gyógyszertárban

11.45 Szabó Ferenc vezérigazgató Hungaropharma Zrt
Előadás címe: Logisztikai feladatok a gyógyszerellátásban

12.30 Hankó Zoltán Magyar Gyógyszerész Kamara alelnöke
Előadás címe: Kompetenciakörök változása a liberalizál gyógyszerellátásban

13.15 B Ü F É SZ Ü N E T

13.45 Varjuné Dr. Bogdán Mária osztályvezető Országos Gyógyszerészeti Intézet
Előadás címe: Gyógyhatású készítmények forgalmazási feltételei ma Magyarországon

14.30 Dr. Pénzes János osztályvezet Richter kardiológiai marketing osztály ill. Dr. Veres Szilvia, Együd Ferenc és Kuczi András termékmenedzserek
Előadás címe: Szívhang program: a hazai kardiovaszkuláris szakértő

A rendezvény helyszíne: V. Budapest Nádor u.32. I. e. Nádor terem

Jelentkezés: a mellékelt jelentekezési lapon

Részvételi díj: GYASZE tagoknak ingyenes

Nem GYASZE tagok részére: belépési lehetőséget az 1200 Ft tagdíj befizetésével ajánljuk fel

Jelentkezési határidő: 2007. szeptember 25.

A GY.A.SZ.E. az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácshoz pályázatot nyújt be, hogy a rendezvényt pontszerző rendezvénynek nyilvánítsa
[2007. augusztus 30.]

Egészségügyi Dolgozók Napja

Semmelweis Ignác születésnapján, július 1-én ünnepeljük az egészségügyi dolgozók napját. Ezen alkalomból a Gyógyszerellátás területén dolgozó valamennyi munkatársunknak sok sikeret, eredményes boldog életet kívánunk!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[2007. június 29.]

Július 1-től változnak a munkaidő és pihenőidő szabályai

Az új szabályozás szerint az ügyelet teljes időtartama munkaidőnek minősül.
Az ügyelet alatt végzett munka továbbra is rendkívüli munkavégzésnek minősül.
Nem változik maga az ügyelet és az ügyelet alatti munkavégzés díjazásának szabályozása.
 
Az ügyelet alatti rendelkezésre állás idejére a munkavállalót személyi alapbére 40%-a illeti meg a jövőben is. Ha pedig a dolgozó az ügyelet alatt munkát végez, ez továbbra is rendkívüli munkavégzésnek (túlóra) minősül, melyre, a rendkívüli munkavégzésre vonatkozó szabályok szerinti díjazás jár.
 
A változás lényege, hogy a Munka Törvénykönyve által elrendelhető évi 200, kollektív szerződés szerint évi 300 óra ügyelet munkaidőnek fog minősülni a munkaidő heti felső korlátja tekintetében.
Az ügyelet általános munkajogi fogalmától, annak szabályaitól, így a díjazással kapcsolatos rendelkezésektől is, az egészségügyben és az oktatási ágazatban-azok sajátosságai miatt-külön jogszabály eltérhet majd a jövőben.
 
Az egészségügyben dolgozókat érintő speciális szabály, hogy a nem készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaideje nem haladhatja meg a munkaidőkeret átlagában a heti 60 órát, egészségügyi ügyelet esetén a heti 72 órát.
Módosul a munkaidő- beosztásának, így a napi munkavégzés felső korlátjának a szabályozása és a munkaközi szünettel kapcsolatos rendelkezések is.

[2007. június 29.]

Változott a szabadság kiadásának szabálya

A szabadság kiadásának szabályait a Munka Törvénykönyve 134. §-a foglalja össze. A 2007. évi XIX. Törvény(2007.április 1-től hatályos) / „egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról”/ 3.§-a módosította az Mt. 134.§(3) bekezdése a) pontját. A korábbi rendelkezések helyébe a következő lép:
 
(3) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni
 
A munkáltató
 
(a) kivételesen fontos gazdasági érdek illetve működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadságot legkésőbb az esedékesség évét követő év március 31-ig, kollektív szerződés rendelkezése esetén az esedékesség évét követő év június 30-ig.
 
(b) a munkavállaló betegsége vagy személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül, adja ki ha az esedékesség éve eltelt.
 
A b) pontban szereplő rendelkezéstől érvényesen eltérni nem lehet.
 
A módosítást a 2007 évre járó rendes szabadság kiadása tekintetében kell alkalmazni. A 2006. évre járó az e törvény hatálybalépését megelőzően hatályos szabályoknak megfelelően, a ki nem Adott szabadságot 2007. szeptember 30-ig kell kiadni.

[2007. május 16.]

Itt van május elseje……

Május Elsején szakszervezetünk tagjait szeretettel várja, az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, városligeti sátrában.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[2007. április 26.]

GYDSZ V. Kongresszusa

A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete, elnöksége határozata alapján 2007. április 21-én, megtartotta V. kongresszusát, az egészségügyi szakszervezetek székházának Nádor termében.

A kongresszus elsődleges feladata, az új elnök, valamint, az új számvizsgáló bizottság megválasztása, illetve az alapszabály két pontjának szükségszerű módsítása volt.

A jelentős létszámot veszített Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete elnöksége és a kongresszusi küldöttek is amellett érveltek, hogy tovább kell folytatni a munkát, Csuka Ferenc szellemi örökségnek figyelembe vételével, ugyanakkor törekedni kell egy újszerű lendületes munkastílus kialakítására.

Továbbra is elsődleges cél a gyógyszerellátás alkalmazottait megnyerni, hogy most már ne (pártállami) kényszerből, de saját akartukból legyenek ismét tagjai a szakszervezetnek.

A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete V. Kongresszusa által megválasztott új tisztségviselők:

Elnök: Madarász Lászlóné (szakasszisztens)

A Számvizsgáló Bizottság elnöke:
Bodóczki Ferencné (Hungaropharma Rt.)

A Számvizsgáló Bizottság tagjai:
Elsik Józsefné (Országos Gyógyszerészeti Intézet)
Dékány Barnáné (Bekecsi alapszervezet)

A kongresszus teljesítette kitűzött feladatait. A siker most már valamennyiünkön múlik.

„Tartsd magad
mert most az a leggazdagabb
Ki várni érez, várni tud.”
(Ady Endre)

Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete

[2007. április 24.]

Tanácskozott és határozatot hozott a GYDSZ elnöksége!

A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete elnöksége 2007. március 27-én értekezletet tartott, melynek témája a szervezet elnökének halála miatt bekövetkezett személyi változások és a szervezet előtt álló feladatok megbeszélése volt.

Az elnökség egyhangú szavazással határozatot hozott a következőkről:

– A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete nehézségei ellenére is tovább folytatja tevékenységét.

– Kongresszust hív össze 2007. április 21-re, melynek feladata a GYDSZ új elnökének megválasztása, és az alapszabály néhány szükséges pontjának módosítása.

A GyDSZ elnöksége

[2007. március 27.]

GYÁSZHÍR

Váratlanul elhunyt Csuka Ferenc gyógyszerész, a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének elnöke, aki 2007. május 19-én töltött volna be 72. életévét.
 

Csuka Ferenc 1992-től volt a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Munkáját őszinte lelkesedéssel mindig a jobbítás szándékával végezte. A privatizáció időszakában is az volt a törekvése, hogy megértesse és elfogadtassa a munkavállalói érdekképviselet fontosságát s ennek jegyében tevékenykedett haláláig. Munkáját végtelen emberszeretet, kompromisszum készség jellemezte, s mindég a józan ész diktálta megoldásokat kereste.

Hirtelen távozásával szinte pótolhatatlan űrt hagyott maga után.

Búcsúzzunk tőle saját gondolataival, melyet a századforduló kapcsán fogalmazott meg, de aktualitása miatt akár útravalóul is szolgálhat valamennyiünk számára.

Azt várom a jövő századtól, hogy minden gyógyszertár független gyógyszerész tulajdonban működjön. A munkáltató gyógyszerész olyan körülmények között tudja foglalkoztatni kollégáit és munkatársait, hogy az a kapcsolat megfeleljen gyógyszerész szakmánk XXI. század szabta emberi és szakmai méltóságának. Tűnjön el a jelenleg sok kollégát sújtó anyagi ellehetetlenülés, aminek velejárója az emberi gyarlóságból fakadó ellenségeskedés és irigység, mert ezen a törésvonalon minden kívülálló szervezet és hatalom szétforgácsolhatja kialakulóban lévő szakmai és emberi egységünket. Bízom abban, hogy a munkavállalói érdekképviseletnek lesz a szakmában és a társadalomban olyan súlya, amellyel meg tudja védeni az alkalmazotti érdekeket, és érvényesíteni tudja az egységet szakmán belül és annak érdekében.

Fájó szívvel búcsúzunk, Nyugodjon Békében!


Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete

[2007. március 5.]

A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete
A” Munkanélküliekért” Alapítvány felhívása!

Tisztelt Kolléganők, Kollégák!
 
A ”Munkanélküliekért” Alapítvány kuratóriuma nevében tisztelettel kérem Önöket,hogy adójuk 1%-át Alapítványunk részére ajánlják fel,hogy továbbra is segítséget tudjunk nyújtani szakmánk rászorultjai részére,akik önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe és fordultak hozzánk segítségért.

A GYDSZ a Munkanélküliekért Alapítvány
adószáma: 19662532-1-41

Köszönettel: Weszelovszky Zoltánné a kuratórium elnöke

[2007. január 10.]

Munkarend változások 2007-ben

A 2007. évi ünnepnapok sok esetben munkarendváltozással járnak, ezeket a változásokat ismertetjük most Önökkel.

Március:
Március 10., szombat munkanap
Március 16., péntek pihenőnap

Április:
Április 21. szombat munkanap
Április 30. hétfő pihenőnap

Október:
Október 20. szombat munkanap
Október 22. hétfő pihenőnap
Október 27. szombat munkanap

November:
November 2., péntek pihenőnap

December:
December 22. szombat munkanap
December 24., hétfő pihenőnap
December 29. szombat munkanap
December 31. hétfő pihenőnap

[2007. január 10.]

Adómentes juttatások 2007-ben

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a munkavállalókat közvetlenül érintő 2007-évi változásokat, melyek ismerete fontos valamennyi alkalmazott számára.

Étkezési támogatások: A hideg étkezési utalványok összege havi 5000 Ft. (2006-ban ez az összeg 4500 Ft) A meleg étkeztetés támogatása 10. 000 Ft havonta (2006-ban ez az összeg 9000 Ft) A 2007. évi módosítás szerint szintén havi tízezer forintos adómentes támogatás adható elektronikus kártya formájában, az ételautomaták használatához.

A Tanévkezdési támogatás mértéke ezer forinttal emelkedik húszezer forintra mely a gyermekes munkavállalóknak évente egyszer adható.

Az Üdülési csekk juttatás az Szja –törvény értelmében adómentes természetbeni juttatásnak minősül a kifizető által a belföldi illetőségű magánszemélynek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott, névre szóló üdülési csekk ellenértékéből adott engedmény,.de-több kifizető esetén is –legfeljebb évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér (2006-ban 62.500Ft) összegének megfelelő rész.

[2007. január 10.]

Érdekvédelem

„A Szakszervezet joga, hogy a munkavállalókat anyagi ,szociális és kulturális, valamint élet és munkakörülményeiket érintő jogaikról és kötelezettségeikről tájékoztassa, továbbá a munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő körben tagjait a munkáltatóval szemben, illetőleg az állami szervek előtt képviselje.” (Mt.II.fejezet19.§2.bekezdés)

Érdekvédelmi kérdésekben kérdezze a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetét! >>>

[2007. január 3.]

BÚÉK 2007 !!!

Eredményekben gazdag, sikeres, boldog Új Esztendőt és jó egészséget kívánunk valamennyi tagtársunknak és olvasónknak!
 

[2007. január 3.]

^^^
A http://www.gydsz.hu a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének hivatalos lapja.
Szerkesztő: Madarász Lászlóné | Technikai szerkesztő: Madarász Péter
Tel:+36 1 3740540 | Fax:+36 1 3740541 | e-mail: gydsz@t-online.hu
1051 Budapest Nádor utca 32.
 
Tesztelve: InternetExplorer 6.0 és Mozilla Firefox 2.0