Címlap
Célok-Toborzó
Szervezet
Alapszabály
Patikák
Képzés
Szövetség
Kapcsolódó oldalak
Levél küldés

***
 
<<<
 
Patikák

Arany Sas Patika - Tiszaújváros

Patika ismertető sorozatunk második része a 2001-ben az év patikája címet elnyerő, tiszaújvárosi Arany Sas Patikával foglalkozik.

A gyógyszertár története

Tiszaújváros második gyógyszertárát 1976-ban adták át a rohamosan növekvő lakosság színvonalasabb egészségügyi ellátása érdekében. A város egészségügyi komplexumának földszintjén elhelyezett gyógyszertár hamisítatlan szocreál külsővel és belsővel, továbbá a 20-30 évvel ezelőtti gyógyszergazdálkodásra jellemző gigantomán terekkel (officina és raktárak) rendelkezett. A ’80-as évek végén a város egészségügyi ellátásának átszervezése következtében a kibővített szakorvosi rendelések maradtak funkcionálisan a gyógyszertár mellett. A felnőtt- és gyermek háziorvosi rendelések a gyógyszertártól távolabb eső új egészségügyi szárnyban kerültek elhelyezésre.

'97 márciusában családi bt-vel pályázva vásárolhattuk meg ennek a gyógyszertárnak a 20 éves bérleti jogát. Az idejét múlt és sokszor már a napi munkát is hátráltató helyiségkapcsolódások valamint a bútorzat siralmas állapota a gyógyszertár egészét érintő felújítást és átalakítást helyeztek kilátásba, ráadásul a város önkormányzatával megkötött, szigorúan merkantil szemléletű bérleti szerződés értelmében, a magánosítást követő harmadik évtől számítva forgalomarányos bérleti díj (nettó 4%!) került volna megállapításra. Ezen tények figyelembevételével célszerűbbnek látszott a méregdrága bérlemény felújítása helyett egy új gyógyszertár építése, aminek köszönhetően saját tulajdonú, független, a kigazdálkodhatatlanul magas bérleti díjtól mentes, napjaink betegforgalmának és gyógyszergazdálkodásának legjobban megfelelni tudó patikába helyezhettük át működésünket.

Működési körzeten belül, a régi épülettől alig 100 méterre 2000. március végén indulhattak el a kivitelezési munkálatok, ahol bő fél év eltelte után, november 9-én megkezdte működését az új Arany Sas Patika.

A gyógyszertár bemutatása

Az új ingatlan létesítésekor természetesen döntő szerepet játszott a járóbeteg ellátás szempontjából legfrekventáltabb hely kiválasztása. Ennek értelmében az épülő gyógyszertárat a felnőtt- és gyermek háziorvosi rendelések bejáratához közel sikerült elhelyezni.

Az ingatlan – a szomszédos parkolók és a közművezetékek miatt – kétszintes szerkezetben épült meg. Az alsó szint 148 m2-én helyeztük el a gyógyszertári munka nélkülözhetetlen helyiségeit (officina, inspekciós szoba, raktárak, laboratórium, mosogató, kézmosó, WC), míg az emeleti 63 m2-en a szociális blokk (öltöző, étkező), valamint az iroda, az irattár és a zuhanyzó került kialakításra.

A gyógyszertárat úgy terveztük, hogy a munka ne egymástól elszigetelt egységekben, hanem egymással szoros kapcsolatban lévő helyiségekben folyjon. A gyógyszertári betegellátás színvonalát meghatározó feladatok feltérképezésével illetve az ezekhez kapcsolható logisztika (gyógyszertári helyiségek kapcsolata, raktározás, gyógyszer útja a betegig) újragondolásával egy alapvetően gyors, az elérhető legbiztonságosabb gyógyszerkiadáshoz és ezzel együtt a hatékony munkaerő- és készletgazdálkodáshoz kívántuk minden tárgyi feltételt biztosítani. Túl ezen, szerettünk volna a régmúlt idők gyógyszertárának légkörét és betegközpontú hangulatát is visszacsempészni a patikába, ami a többszintű ellenőrzést biztosító új expedíciós-raktározási módszer bevezetésével bármekkora betegforgalmat képes zökkenőmentesen ellátni.

Rendszerünk alapját a már említett új raktározási-gyógyszerkiadási forma képezi, amely szakít a ma még hagyományosnak mondható expedíciós metodikával. Ennek érdekében külön választottuk a betegellátás officinát érintő marketing tevékenységet (gondozás, kommunikáció, image, stb.) a készletek raktározásától. A készletektől "megszabadított" officina a hatékony, zavaró tényezőktől mentes (pl. napi 2x-i impleálás) szakmai munkát támogatva, az individuális betegellátást szolgálja. Az officina gyógyszerraktározó szerepét kb. 95%-ig számoltuk fel úgy, hogy az officinával szomszédos helyiségben alakítottuk ki azt a raktárfelületet, amely a gyógyszertári készletek akár 100%-át képes raktározni. A táránál dolgozóknak fizikailag is közvetlenül elérhető cikkek (kb. 20-25 cikk) a leggyakrabban használt kézieladású specik (analgeticumok, antipyreticumok, vitaminok, stb.) illetve a gyógyhatású készítmények. Ez utóbbi termékkör átgondolt és szezonálisan aktualizált vitrines bemutatásán kívül szinte egyetlen más patikaszer sem látható az officinában. A gyógytermékek iránt érdeklődök ízelítőt kaphatnak bemutatott kínálatunkból, igény esetén pedig az expediáló kollega a szükséges szakmai tájékoztatással mutatja be az adott betegség kezelésére szolgáló további készítmények vertikumát. A régmúlt patikáinak tradícióját és hangulatát, maga a bútorzat illetve a míves patikaedények mellett egyéb szakmai relikviák idézik.

Az expedíciós munkánk során prioritást a betegcentrikusság élvez, amit első lépésnek tekintünk a valódi gyógyszerészi gondozás kialakításához. Ennek értelmében legfontosabb szakmai feladatunknak a hozzánk gyógyszerért és/vagy tanácsért forduló betegek maximális kiszolgálását tartjuk. A két árazóhelyen dolgozó expediáló kollegának nem feladata a beárazott cikkek összeszedése (ezért redukáltuk a minimálisra az officinai készleteket), így sokkal több ideje jut a betegre figyelni. Nem kell hátat fordítson a betegnek, nem kell kiszaladnia a hátsó raktárba egy-egy készítményért. Állandó szemkontaktusban lehet a beteggel, aki érezve azt, hogy mindig (!) figyelnek rá, bátrabban teheti fel kérdéseit és kaphat azokra választ. Nincs naponta kétszeri officinai impleálás, nincs az expediáló háta mögött dolgozó rákészítő asszisztens, így nyugodt körülmények között, így a beteg számára kényesebb kérdések feltétele/megválaszolása szinte négyszemközti párbeszéd formájában valósulhat meg. Ha a beteg vagy a probléma megoldása ettől intimebb beszélgetést igényelne, erre alkalmas felületként az officinából nyíló ügyeletes szoba kínálkozik. Egyébként a betegtérből könnyen megközelíthető inspekció napközben a hivatalos megbeszélések (gyógyszergyárak- és nagykereskedők patikalátogatói) tárgyalójaként funkciónál.

Az officinából a raktár felé a betegek igényeit közvetítő egyirányú számítógépes adatforgalmat a saját fejlesztésű komissziózó program biztosítja. A software fejlesztésekor olyan modul elkészítése volt a cél, aminek segítségével az árazási munkát ellátó gyógyszertári programhoz kapcsolódva a beárazott egyes tételek expedíciót érintő lényeges adatai eljussanak a raktári kiszedő felületre. A kiszedő-program a Gyógyír adatbázisaiból a meghatározott adatok előírt sorrendiségű és specifikusan konfigurált megjelenítésével koordinálja az expedíciós munkát. Az officinától különválasztott raktári rendszer sikerének záloga, hogy az adatok gyorsan és megbízhatóan kerüljenek a raktárba, valamint az ott dolgozó egyértelműen azonosítva a keresett cikkeket, azonnal ki tudja emelni a szükséges mennyiségben a raktárkészletből. A komissziózó program fejlesztésekor e tényezők figyelembevételével igyekeztünk mindent a kiszedői munka szempontjából optimalizálni. Lényeges adatként kezeltük a cikkek könnyű azonosíthatóságát (név, hatáserősség, kiszerelés), a kiszedendő mennyiséget illetve a cikk raktározási helyére utaló inventári kódot. A numerikus karakterek (mennyiség, hatóanyagtartalom és a kiszerelési egység) - a félreérthetőség elkerülése érdekében - kiemelt karakterű formában jelennek meg.

Ezen felül a komissziózó program lehetőséget biztosít bizonyos gazdálkodási feladatok ellátására is, mint pl. egy meghatározott mennyiség alá csökkent cikk pillanatnyi leltárkészletének ellenőrzésére vagy a defektuskönyv (akár automatikus) vezetésére. Az adatokat megjelenítő monitor - érintőképernyő lévén - egyszerű érintéssel képes a működéshez szükséges input adatokat küldeni (blokk vége, adott cikk felvétele a defektusba) ezzel is mellőzve a bonyolult és a munkát lassító billentyűzet vagy egér használatát. A komissziózó gépre külön-külön, eltérő színekkel is elkülönített ablakokba érkeznek a két árazóról az összeszedendő tételek. Az expedícióra kész cikkek a gépi ablakkal egyező színnel megjelölt - hátul nyitott - előre tolható fiókokba kerülnek. Az expediáló kolléga a blokk lezárása és a térítési díjak bevételezése után, a beteg számára összekészített gyógyszert a receptek alapján ellenőrizve szolgáltatja ki. Tapasztalataink szerint, folyamatosan működő két árazógép tételeinek összekészítésére minden nehézség nélkül elegendő egy, a raktárban dolgozó kiszedő asszisztens közreműködése. Ehhez természetesen a raktár kialakítása is nagymértékben hozzájárul. A specik hatáserősség szerinti csoportosításban kerültek elhelyezésre az óriású rakfelületű teleszkópos fiókokba. A raktárban kaptak továbbá helyet a gyógyászati segédeszközök, a laborált és/vagy kiszerelt magisztrális készítmények, a tápszerek, a vitrinben bemutatott gyógyhatású cikkek illetve egy négy részes – egységenként külön hőfok szabályozható - hűtőszekrényben a hideg- és hűvös helyen tárolandó készítmények Ennek az elrendezésnek köszönhetően a gyógyszertárban eladható raktári készletek az árazott tételek összekészítését segítő kiszedő gép 2-3 méteres sugarú körén belül koncentrálódnak. A raktár gazdasági bejárathoz legközelebb eső sarkát alakítottuk ki úgy, hogy az az árúátvételhez elegendő felületet adjon. Mennyiségi átvételt követően a gyógyszerek azonnal arra a helyre kerülnek, ahonnan az expediálás is történik majd. Abban az esetben, ha olyan nagy mennyiségű gyógyszer érkezik, ami már a teleszkópos fiókokban nem helyezhető el, akkor a fiókok fölött elhelyezkedő szekrényekben - a szó hagyományos értelemben vett depóban - tároljuk azokat. A komissziózó rendszer nyújtotta többszintű kontrollnak köszönhetően, leltárkészleteinket minimális eltérések jellemzik. A naprakész és mindig pontos leltárnak, valamint a napi kétszeri szállításnak köszönhetően készleteinket 8-9 napra sikerült csökkentenünk, ami fedezi a kiegyensúlyozott és biztonságos gyógyszerellátást. Egy nagy méretű üvegablak beiktatásával az officina és a laboratórium között közvetlen a vizuális kapcsolat. Ez egyrészt a betegek részére a gyógyszertár napi életébe és a publikus „kulisszatitkokba” való betekinthetőséget, valamint a laborból az officinai forgalom folyamatos nyomonkövethetőségét hivatott szolgálni. A laboratórium kialakításánál is elsőrendű szempont a praktikum volt, vagyis igyekeztünk a magisztrális gyógyszerkészítés ideális feltételeit megvalósítani. Ezt a célt szolgálja a laborban helyet kapott analitikai sarok, asszeptikus felület, a vényező és az asszisztensi „oldaltára”, valamint egy központi laborasztal, ahol egyszerre akár többen dolgozhatnak. A könnyebb és pontosabb munkavégzést korszerű digitálismérlegek segítik. A labor közvetlen kapcsolatban van az alapanyagraktárral, amely tűzveszélyes anyagok tárolására is alkalmas módon készült, illetve a mosogató helyiséggel, ahol kizárólag a gyógyszerkészítés során képződő szennyes edényzet mosogatása illetve a csomagoló anyagok (üvegek, tégelyek) tisztítása és szárítása történik.

A gyógyszertár tevékenysége

Nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai továbbképzésre. Dolgozóink folyamatosan vesznek részt szakmai továbbképzéseken. Gyógyszertárunk akkreditált munkahelyként a gyógyszerészhallgatók gyakorlati oktatásában és a rezidensi képzésben is aktívan részt vállal. A nyugodt, kellemes és biztonságos munkavégzéshez szükséges korszerű tárgyi feltételek és képzett személyi állományunk biztosításával szeretnénk a jövőre nézve a házi gyógyszertár komoly kihívásának megfelelve eleget tenni. Szeretnék olyan lehetőségeket megvalósítani, amellyel a gyógyszerészi gondoskodás területén (diabetes, hypertonia, asthma, allergia) - tudunk többet adva hozzájárulni az Arany Sas Patikát választó betegek gyógyulásához.

A gyógyszertár címe: Arany Sas Patika, 3580. Tiszaújváros, Bethlen G. u. 17. Tel.fax.: 49/540-688.

Tulajdonos: MAGISZT-R Patika Bt.

Személyi jog tul.: Laki Tibor szakgyógyszerész

Munkatársak: 2 gyógyszerész (ebből 1 rezidens), 2 gyógyszerkiadó és 1 analitikus szakasszisztens, 3 asszisztens, 1 takarítónő

Nyitvatartási idő: Munkanapokon 8.00 – 17.00

Ügyeleti szolgálat: Minden harmadik héten szombat 8.00-tól következő szombat 8.00-ig.

Gytár alapterülete: 211 m2

A gyógyszertár működési körzete: Tiszaújváros Szent István u. – Lévay u. – Bethlen G. u. – Kosztolányi D. u. – Lévay u. - Munkácsy u. – Rózsa u. – Kazinczy u. által határolt terület.

A patikaépület tervezője Szedlacsek Ágnes okleveles építészmérnök, generálkivitelezője FLEX-PS 93 Bt. volt. Az officina, a raktár és a laboratórium bútorzatát a Praktikum Bt készítette.

^^^
A http://www.gydsz.hu a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének hivatalos lapja.
Szerkesztő: Madarász Lászlóné | Technikai szerkesztő: Madarász Péter
Tel:+36 1 3740540 | Fax:+36 1 3740541 | e-mail: gydsz@t-online.hu
1051 Budapest Nádor utca 32.
 
Tesztelve: InternetExplorer 5.5 és Netscape 6.0