Címlap
Célok-Toborzó
Szervezet
Alapszabály
Patikák
Képzés
Szövetség
Kapcsolódó oldalak
Levél küldés
Munka Törvénykönyv módosítás
2003. július 1.

A nagy újítás az ügyelet!

A Közforgalmú gyógyszerellátásban dolgozókat leginkább érintő változás az új 129.§, mely az ügyelet és készenlét alapintézményeiről rendelkezik.

Az ügyelet a munkáltató által kijelölt helyen való rendelkezésre állás,(gyógyszertár) a készenlét elérhető helyen történő rendelkezésre állás (pl.: lakás).

Az új szövegezés tartalmi elemei:

Az Mt. új 2003. júlis 1-től hatályos rendelkezései szerint rendkívüli munkavégzésnek minősül:

  • a munkaidő beosztástól eltérő
  • a munkaidőkereten felüli
  • az ügyelet alatti munkavégzés, továbbá
  • a készenlét alatt elrendelt munkavégzés

A munkaidőkorlátok a következők: Mt. 119.§(3) bek.

  • a napi munkaidő a 12,
  • a heti munkaidő a 48 órát nem haladhatja meg.

Azt is elrendelte az Mt., hogy a napi 12 illetve a heti 48 órás tartamokba illetve a (119.§(3) bek. egyéb eseteiben a rendkívüli munkavégzést be kell számítani.

Rögzíti a törvény, hogy a rendkívüli munkaidő éves mértéke-KSZ eltérő rendelkezésének hiányában-naptári évenként 200 óra.

Az ügyeletet írásban kell elrendelni ennek oka az, hogy a rendkívüli munkavégzéseket, ügyeletet ,készenlétet nyilvántartani rendeli el az Mt.140/A.§a.pont.

Mivel az ügyelet maga nem rendes munkaidő, a rendkívüli munkaidő alkalmazhatósági feltételeit kell érvényesíteni.

Mérhető és nem mérhető ügyelet:

  • Az ügyelet alatt végzett munka ha mérhető, akkor annak tartama beleszámít az éves munkaidő keretbe.
  • Ha nem mérhető, akkor a törvényi rendelkezés ereje által a teljes tartamát be kell számítani.

Gyakorlati –munkaügyi– problémát jelent a”nem mérhetőség”. Ugyanis az ügyelet rendelkezésre állás, amely tartama alatt történhet munkavégzés (is). Ügyeletért ha nem kell dolgoznia e tartam alatt, a személyi alapbér 40%-a jár. Amennyiben munkát kell végezni, a rendkívüli munkavégzés időtartamára az Mt. 147.§(2)-(3) bek. szerint jogosult díjazásra

Az ügyelet tehát mindig rendkívüli munkavégzés!

Ha a dolgozót munkavégzésre az ügyelet tartama alatt igénybe veszik akkor a fentieken túl jár neki:

  • 50%-os bérpótlék vagy a szabadidő lehetősége:
  • munkaidő beosztás szerinti pihenőnapon végzett ügyeletnél 100%, vagy 50% ha másik pihenőnapot is kap a dolgozó.

A munkáltató jogosult arra, hogy az ügyeleti szolgálatra a plusz díjazást is magában foglaló átalányt állapítson meg. Ennek az átalánydíjnak tartalmaznia kell az ügyeleti díj 40%-os mértékét is.

A munkabér összetevők (sematikusan):
1. A tényleges munkáért járó munkabér
2. Személyi alapbérre vetített 50%-os pótlék (Mt. 147.§(2). bek.)
3. Ha van egyéb pótlék, juttatás
4. Ügyelet esetén a személyi alapbér 40%-a (Mt. 148.§(1) bek.)
5. Havi munkabér

Kedves Kolleginák, Kollégák!

Összeállításunkkal reményeink szerint segítséget kívántunk nyújtani az új törvény egységes értelmezéséhez. Kérdéseiket, észrevételeiket szívesen fogadjuk.

Csuka Ferenc
GyDSZ elnök

^^^
A http://www.gydsz.hu a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének hivatalos lapja.
Szerkesztő: Madarász Lászlóné | Technikai szerkesztő: Madarász Péter
Tel:+36 1 3740540 | Fax:+36 1 3740541 | e-mail: gydsz@t-online.hu
1051 Budapest Nádor utca 32.
 
Tesztelve: InternetExplorer 5.5 és Netscape 6.0