Címlap
Célok-Toborzó
Szervezet
Alapszabály
Patikák
Képzés
Szövetség
Kapcsolódó oldalak
Levél küldés
Levél dr. Csehák Judit Miniszter Asszonynak

Tisztelt Miniszter Asszony!

A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete tagsága,- a gyógyszerellátásban dolgozó alkalmazottak,- nevében fordulok a Miniszter asszonyhoz. A gyógyszerellátás körül zajló viták és azok megoldásának milyensége kihat a gyógyszerellátás területén foglalkoztatott munkavállalókra is. Mint ismeretes az árrés kérdés jelenti ma az egyik legnagyobb problémát a közforgalmú gyógyszertárak és a gyógyszer nagykereskedelem számára egyaránt. Az árrés összegéből finanszírozandó kötelességek (bérek, adók, bérletdíjak, egyéb működési költségek) és lehetőségek (biztonságos gyógyszerkészletszint tartása, béremelés, szakmai fejlesztés, stb.) közül az egyik legnagyobb kiadási összeg az alacsony létszám ellenére az alkalmazotti munkabér, függetlenül attól, hogy nincs meghatározva a feladatok ellátásához szükséges legkisebb szakmai létszám, mely elengedhetetlen lenne a biztonságos gyógyszerellátás érdekében. Az előző kormány és a Magyar Gyógyszerész Kamara által történt árrés emelési szándék megállapodás megvalósításának elmaradása az alkalmazotti bérekre és munkaviszonyuk minőségére (négy-nyolcórás munkaviszony) is rányomja nemkívánatos jegyeit.

Ma, amikor az egészségügy és a közszféra területein hasonló végzettségű és képzettségű munkavállalók jelentősnek mondható béremelésben részesülnek, a gyógyszerellátás területén elbocsátásokra illetve csökkenő bérekre(részmunkaidős alkalmazás) lehet számítani. A gyógyszerellátás közérdek, a társadalom valamennyi állampolgárát érinti függetlenül attól, nagyvárosban vagy kis faluban él. Az árrés változatlanul hagyása veszélyezteti a kistelepülésen élő lakosság gyógyszerellátását. Egyrészt azzal, hogy a drágább készítmények- hez nem jut hozzá azonnal a beteg, mert nem tart készletet belőle a gyógyszertár,(ennek okait szakmai szervezeteink már részletesen kifejtették és az egészségügyi kormányzat részére, eljuttatták) másrészt, mert a működési költségekre fordítható összeg csökkenése elvezethet a kisforgalmú gyógyszertárak bezárásához is.

Nem kellene megvárni ennek bekövetkezését és ezzel még hátrányosabb helyzetbe hozni a kistelepülések beteg embereit és elindítani egy beláthatatlan következményekkel járó folyamatot.

A fentieket figyelembe véve a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete a munkavállalók érdekeit szemelőtt tartva elengedhetetlennek tartja az árrés mielőbbi emelését.

A GYDSZ. javaslatot kíván tenni a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV-s törvény rendelettel történő kiegészítésére, mely a közforgalmú gyógyszertárak szakszemélyzeti minimum létszám feltételeinek meghatározását tartalmazná a gyógyszertár forgalmi viszonyaihoz igazodva.

Szükségesnek tartjuk az összes szakmai szervezettel egyetértésben kidolgozandó és az egészségügyi kormányzat által ajánlott bértábla összeállítását és kiadását, mely minimum értékeket határozna meg az alkalmazott gyógyszerész, gyógyszertári szakasszisztens, gyógyszertári asszisztens illetményére vonatkozóan függetlenül attól, hogy tevékenységét hol fejti ki (közforgalmú gyógyszertárban, nagykereskedelemben stb.). Tudom, hogy a közszférába nem tartozó munkavállalók bérére a kormánynak csak a minimum bér meghatározásáig van ráhatása, de az egészségügyben dolgozó magas közalkalmazotti létszám anyagi elismertségének súlya kedvezően befolyásolhatná a gyógyszerellátás alkalmazottai elég nagy részének fizetségét az egészségügyi kormányzat támogatásával.

Tisztelt Miniszter Asszony!

A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete elnökeként a levelemben megfogalmazott megoldásra váró témakörökben szívesen találkoznék Önnel, hogy személyesen is érvelhessek javaslataim mellett.

Munkájához sok sikert és jó egészséget kívánok.

Budapest, 2002. augusztus 21.

Tisztelettel: Csuka Ferenc

Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete

^^^
A http://www.gydsz.hu a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének hivatalos lapja.
Szerkesztő: Madarász Lászlóné | Technikai szerkesztő: Madarász Péter
Tel:+36 1 3740540 | Fax:+36 1 3740541 | e-mail: gydsz@t-online.hu
1051 Budapest Nádor utca 32.
 
Tesztelve: InternetExplorer 5.5 és Netscape 6.0