Címlap
Célok-Toborzó
Szervezet
Alapszabály
Patikák
Képzés
Szövetség
Kapcsolódó oldalak
Levél küldés


 
ANNO 2012
 
ANNO 2011
 
ANNO 2010
 
ANNO 2009
 
ANNO 2008
 
ANNO 2007
 
ANNO 2006
 
ANNO 2005
 
ANNO 2004
 
ANNO 2004
 
ANNO 2003
 
ANNO 2001-2002
 
Címlap

Karácsony...

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete!

[2013. december 23.]

Ajándék Erzsébet-utalvány

[2013. szeptember 8.]

Mi a teendő a munkaviszony megszűnésénél?

Milyen eljárás alkalmazható akkor, amikor a munkaviszony megszüntetésére kerül sor? Meddig kell kifizetni a munkabért? Mikor kell átadni a munkaviszony megszüntetéséről szóló igazolásokat?

A munkaviszony megszüntetésekor a munkavállalónak-az Mt. rendelkezései alapján-az előírt rendben át kell adnia munkakörét, és köteles elszámolni a munkáltatóval.

Határidők

Talán az egyik legégetőbb kérdés mind a munkáltató, mind a munkavállaló részéről, hogy a munkaviszony megszüntetése esetén meddig kell (legkésőbb) kifizetni a munkabért és az egyéni járandóságokat, illetve meddig kell megkapnia a munkavállalónak a munkaviszony megszüntetéséről szóló igazolásokat.

Amennyiben a munkaviszony felmondással szűnik meg, ebben az esetben a munkabér és egyéb járandóságok kifizetésének határideje az utolsó munkában töltött naptól számított ötödik munkanap. Az igazolások átadása is ezen a napon esedékes.

Amennyiben a munkaviszony közös megegyezéssel, vagy azonnali hatályú felmondással szűnik meg,a munkabér és egyéb járandóságok kifizetésének, valamint a kiléptetési papírok átadásának határideje a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanap.A papírokat vagy személyesen kell átadni, vagy tértivevénnyel postai úton kell eljuttatni a volt munkavállaló részére.

Fontos megjegyezni, hogy ezek a határidők a legkésőbbi időpontot jelölik, a kötelezettségek teljesítésére korábban is lehetősége van a munkáltatónak. A kifizetéseken túl a munkáltató bizonyos dokumentumok kiállítására is kötelezett.

Munkáltatói igazolások

A munkaviszony megszűnésekor a munkavállaló részére az alábbi igazolásokat kell kiadni: Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról, Munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnésekor (rá kell vezetni az esetleges tartozásokat is), Igazolólap a munkanélküli járadék megállapításához (jogszabályban előírt tartalommal), Adó adatlap

Az adózás rendjéről szóló 19910. évi XCI.törvény szerint, ha a magánszemély munkaviszonya év közben megszűnik, akkor a munkáltató a munkaviszony megszűnésének időpontjában köteles kiadni a részére az adóévben a munkavállal számáéra kifizetett jövedelemről és a levont adóelőlegekről szóló bizonylatot, beleértve a társadalombiztosítási szerv által az adóévben fennálló munkaviszony időtartama alatt kifizetett adóköteles társadalombiztosítási ellátást is.

Ki kell adni, továbbá, az igazolást a társadalombiztosítási nyilvántartás adatairól (a tárgyévben levont járulékok Összegéről és az azok alapjául szolgáló jövedelmekről), a munkabérből levont járulékokról szóló igazolás, jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához.

Amennyiben a munkavállaló szeretne írásos igazolást kérni a munkája értékelésérő, akkor arra a munkaviszony megszüntetésekor kérheti, hogy a Munkáltató részére Működési bizonyítványt állítson ki. Az értékelésben foglalt megállapításokért a munkáltató felelősséggel tartozik.

Felmondás vagy közös megegyezés?

A munkaviszony megszüntetésének három formája ismert a hatályos munka törvénykönyve szerint. Ezek a: Közös megegyezés, a felmondás és az azonnali hatályú felmondás. Mindhárom jogcímmel a munkáltató és a munkavállaló is megszüntetheti a jogviszonytnéhol, azonban eltérő szabályok vonatkoznak rájuk-de a munkaviszony megszüntetéséről mindenképpen a munkáltatói jogkör gyakorlójának, kell meghozni a döntést.

(Forrás: Piac & Profit)

[2013. augusztus 12.]

A szabadság kiadása szabályai az új Munka Törvénykönyvében

Az alapszabadság egynegyede helyett a munkáltató évente egységesen hét munkanap szabadságot-a munkaviszony első három hónapját kivéve-legfejebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelenteni.

A munkavállaló kérelmére kiadandó, legfeljebb hét munkanap szabadság esetében is alkalmazható az Mt.121.§-a amely szerint, ha a munkaviszony év közben kezdődött vagy szűnt meg,a szabadság arányos része jár, valamint a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít. Így a munkavállaló kérelmére kötelezően kiadandó szabadság esetében is irányadó az arányosság követelménye.(Ha tehát a munkaviszony 2013 VII. 1-től jött létre 4 munkanap szabadság kiadását kérheti a munkavállaló)

Ugyan nem változik azon általános szabály, mely szerint a szabadságot esedékességének évében kell kiadni, a törvény a korábbihoz képest 2013-tól több eltérő lehetőséget biztosít.

1.Ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődik, ekkor az adott évből még hátralévő időre járó szabadságot a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki.

2. A munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján a munkáltató az alapszabadság és az életkor alapján járó pótszabadság legfeljebb egyharmadát az esedékesség évét követő év végéig adhatja ki.

3. Ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett a szabadságot az esedékességének évében kiadni, a szabadságot az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül kell kiadni.

Mindez irányadó arra az esetre is, ha a munkavállaló szülési, majd a gyermek gondozására biztosított fizetés nélküli szabadságon volt gyermek legfeljebb hároméves koráig.

(Forrás:adonet.hu, Mt. 121§-123.§)

[2013. május 7.]

Május 1. a Városligetben

Május 1. a munka ünnepe. 2013. máus 1. Budapest, Városliget. Apostol együttes, MegaRock Színház, gyermekprogramok és sok-sok meglepetés...

[2013. április 24.]

Május 1. Demonstráció

[2013. április 24.]

A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete
A "Munkanélküliekért" Alapítvány felhívása!

Tisztelt Kolléganők, Kollégák!
 
A "Munkanélküliekért" Alapítvány kuratóriuma nevében tisztelettel kérem Önöket,hogy adójuk 1%-át Alapítványunk részére ajánlják fel,hogy továbbra is segítséget tudjunk nyújtani szakmánk rászorultjai részére,akik önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe és fordultak hozzánk segítségért.

A GYDSZ a Munkanélküliekért Alapítvány
adószáma: 19662532-1-41


Köszönettel: Weszelovszky Zoltánné a kuratórium elnöke

[2013. március 5.]

Cafetéria változások 2013-ban

A béren kívüli juttatások után 2013-tól az előző évihez képest közel 5 százalékkal többet kell adózni. emellett azonban a Cafetéria sok egyéb eleme is változik, többek között az Erzsébet.utalvány,a SZÉP kártya és az életbiztosítások adózásában van változás.

A béren kívüli juttatások után fizetendő adó a tavalyi 30, 94százalékról 35, 7 százalékra nő 2013-ban. Ez ugyan mindenképp terhek növekedését jelenti, de szakértők szerint a Cafetéria ennek ellenére továbbra is népszerű marad, bővül ugyanis azoknak a szolgáltatásoknak a köre, amelyekre felhasználható. Az Erzsébet-utalvány keretösszege havi 5 ezer forintról 8 ezer forintra emelkedik, és ezen túl a fogyasztásra készétel vásárlásán túl éttermekben és egyre több hipermarketben is fizethetünk Erzsébet –utalvánnyal. Teljesen eltűnnek azonban az egyéb utalványok,2013-ban élelmiszer vásárlásra kizárólag az Erzsébet utalvány létezik!

Adómentesek lesznek 2013-tól a munkáltató által-egy év alatt összesen 50 ezer forint értékben adott kulturális eseményekre szóló belépők, így a múzeumok,kiállítások,szinházak és koncertek belépőjegyei és bérletei, valamint a könyvtári beiratkozási díj.

Változik a biztosítások adózása is: 2013-tól az adóköteles személybiztosítások (élet, baleset és betegségbiztosítások) után a kifizetőnek (munkáltatónál) kell adót fizetnie. A munkáltató által fizetett teljes életre szóló kockázati életbiztosítások azonban továbbra is adómentes juttatásnak minősülnek. Abban az esetben viszont, ha ilyennel rendelkezünk, az esetleges visszaélések elkerülése érdekében kötelesek vagyunk bizonyos adatokat megadni.

Egyre több helyen használhatjuk a Szép-kártyát. Ezentúl fizethetünk uszodabelépőt és sportegyesületi tagságot is a kártyával, de a sport és szabadidős oktatásért a sporthorgászatért és sporteszközökért is fizethetünk vele, sőt sportpályákat is bérelhetünk a segítségével. 2013-ban ismét érdemes lesz önsegélyező pénztári tagnak lenni.A kasszák által nyújtható szolgáltatások köre jelentősen bővül:a gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások jóval szélesebb körére vehető igénybe, és a számláról fizethetők lesznek a tanévkezdés és a tandíj költségei is, emellett pedig a közüzemi díjakat,a lakáscélú devizaalapú jelzáloghitel törlesztését, valamint az otthoni gondozást és idősgondozást is támogathatja a kassza. Az önsegélyező pénztári tagság igénybevételének szigorú feltételei vannak.

Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete

[2013. január 23.]

MINIMÁLBÉR 2013

.

A kormány a szakszervezeti és a munkáltatói érdekképviseleti vezetőkkel ,2012.december 19- én írta alá a 2013-évi minimálbérről és bérminimumról szóló megállapodást.

A minimálbér 5.4 százalékkal,
A bérminimum 5.6 százalékkal nő 2013-ban.

A Minimálbér összege 98.000.-Ft/hó
390/2012.(XII.20.)Korm.r.2§(1)bek.

Garantált bérminimum:114.000.-Ft/hó
390/2012.(XII.20.)Korm.r.2§(2)bek.

(Forrás: Pénzcentrum.hu)

Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete

[2013. január 23.]

SZÉP kártya-mégsem veszett el a pénz!

A Magyar Közlönyben 2012. december 28-i dátummal megjelent rendeletében a kormány módosította a Széchenyi Pihenőkártya kibocsátásáról és felhasználásáról szóló kormányrendeletet. Ennek értelmében a kormányzat azoknak a SZÉP-kártya tulajdonosoknak biztosít lehetőséget 2013. turisztikai előszezonjában az elektronikus utalványösszeg beváltására, akik a 2011-ben kibocsátott kártyájukon levő juttatást az eredeti határidőig, 2012. december végéig nem tudták elkölteni. A változtatást a decemberig fel nem használt mintegy 144. 9 millió forintos elektronikus utalvány nagyságrendje indokolta.

A Széchenyi Pihenőkártya –amely 2011 júliusa óta működik a béren kívüli juttatások eszközeként-felhasználásának eredeti szabályozása szerint a kibocsátást követő naptári év december 31-ig nyílt lehetőség a kártya alszámláin rendelkezésre álló összeg felhasználására. Mivel az akkor kibocsátott kártyákon még csak a szálláshely zseb volt aktív, így kizárólag szállás szolgáltatásért fizethetnek az érintettek. 2012-ben ugyan a kártya másik két alszámlával, a vendéglátás, valamint a rekreáció és szabadidő zsebbel bővült, ez azonban a 2011-ben utalt juttatások költhetőségét nem befolyásolja a zsebek között, ugyanis nincs átjárhatóság. a bent ragadt összegek könnyebb felhasználása érdekében a szállodák már az év vége előtt különleges csomagokat dolgoztak ki, lehetővé téve azt is, hogy az idén kifizetett voucherek(utalványok) 2013-ban is felhasználhatók legyenek.

A 2011. ben a munkáltatók által az alkalmazottak számára SZÉP-kártyán biztosított összeg így 2012. december 31. helyett, 2013. május 31-ig(csak szállásra) használható fel.

A 2012-ben feltöltött összeg pedig 2014. május 31-ig költhető el szálláshely,-vendéglátás,- vagy szabadidő szolgáltatás igénybevételére.

(Forrás: Cégblog)

[2013. január 7.]

Boldog Újévet!


 
Boldog, békés, sikerekben gazdag új évet kívánunk minden olvasónknak!

[2013. január 1.]

^^^
A http://www.gydsz.hu a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének hivatalos lapja.
Szerkesztő: Madarász Lászlóné
Tel:+36 1 3740540 | Fax:+36 1 3740541 | e-mail: gydsz@t-online.hu
1051 Budapest Nádor utca 32.