Címlap
Célok-Toborzó
Szervezet
Alapszabály
Patikák
Képzés
Szövetség
Kapcsolódó oldalak
Levél küldés


 
ANNO 2010
 
ANNO 2009
 
ANNO 2008
 
ANNO 2007
 
ANNO 2006
 
ANNO 2005
 
ANNO 2004
 
ANNO 2004
 
ANNO 2003
 
ANNO 2001-2002
 
Címlap

Karácsony 2011.

Kedves Olvasóink!

„ karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nem csak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet csodák nélkül élni.”
(Márai Sándor)

Szeretetteljes, meghitt karácsonyi ünnepeket kívánunk!


Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete

[2011. deceber 23.]

1% Közzététel ! ! !

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1%-ával a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete a” Munkanélküliekért”Alapítványt támogatták.

A 2010-ben jóváírt támogatás összege: 34.500 Ft.

A fenti összeget az Alapítvány a hozzá fordulók segélyezésére használta fel.


Weszelovszky Zoltánné
a Kuratórium elnöke

[2011. november 1.]

PETÍCIÓ A KÉPVISELŐKHÖZ!


 

PETÍCIÓ A KÉPVISELŐKHÖZ!

NE TOVÁBB!

 

Az elmúlt egy évben Önök olyan döntéseket hoztak, amelyek lerontották a magyar munkavállalók és családjaik helyzetét.

Ilyen volt a 16 %-os személyi jövedelemadó bevezetése, mely nettó keresetcsökkenést hozott a munkavállalók nagy többségének. A szakszervezetek a döntéshozatal előtt hívták fel a figyelmet a következményekre, hogy az egykulcsos SZJA igazságtalanságot, aránytalanságot teremt, negatív módon hat a gazdasági folyamatokra és megszünteti a társadalmi szolidaritást. Ezt követően a kormány az Önök segítségével felszámolta az Országos Érdekegyeztető Tanácsot.

Most, minden eddigit meghaladó lépésre készülnek az új Munka Törvénykönyvével, amely a dolgozókat megalázó, alávetett helyzetbe hozza.

Ha Önök megszavazzák a tervezetet, a törvényjavaslatot, akkor:

- csökkentik az emberek fizetését,

- növelik az emberek munkaidejét,

- védelem nélkül hagyják a munkavállalókat,

- megszűntetik az emberek kollektív szerződéses védelmét,

- teljesen kiszolgáltatják a munkavállalókat a munkáltatók kénye- kedvének,

- kényszerű munkaszerződések születhetnek a munkáltatói erőhatalom következtében.


 
TISZTELT KÉPVISELŐK!

Ez az út nem járható. Ha a kormányt nem tudják rászorítani, a törvényalkotás jogszerű előkészítésére, annak súlyos következményei lehetnek.

Az új Munka Törvénykönyve tervezete jól felismerhető hatásaiban átlépi a munka világának határait és társadalmi feszültségekhez vezethet. Mindezt még súlyosbítják a nyugdíjrendszer átalakításával és a közteherviseléssel kapcsolatos tervek.

Mi ezt nem akarjuk! Tárgyalni viszont igen!

MÉG MOST SEM KÉSŐ!

Önök a felelősek a végrehajtó hatalom munkájáért.

FELELŐS KORMÁNYZÁST AKARUNK!


 
TISZTELT KÉPVISELŐK!

Át nem ruházható felelősség terheli Önöket, mert tudniuk kell, hogy amikor megszavazzák a Munka Törvénykönyvét, gombnyomásukkal családok százezreinek jövőjét határozzák meg!
 


 
Autonóm Szakszervezetek Szövettsége
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

 

[Budapest, 2011. szeptember 12.]

Mit kapsz az új Munka Törvénykönyvétől?


 

Mit kapsz az új
Munka Törvénykönyvétől?

 

- 6 hónap is lehet a próbaidőd és nem kapsz biztos állást,

- többet dolgozhatsz és csökkentik a fizetésed,

- könnyen felmondhatnak és kisemmizhetnek,

- megmondják mikor mehetsz szabadságra és nem te dönthetsz,

- teljes kártérítést viselsz, míg a munkaadó kimentheti magát,

- emelik a munkaközi szünet idejét és nem számít bele a munkaidőbe,

- az évi 200 túlórát 300-ra emelik és nem fizetik ki,

- évi 44 napot dolgozhatsz más helyen, más munkáltatónál és nem kérdezik akarod-e,

- az éjszakai munkáért csak 15 %-os pótlékot kapsz és elveszik a délutáni és éjszakai pótlékot,

- a végkielégítésnél nem átlagkeresetet, hanem kevesebbet, távolléti díjat adnak,

- megszűnik a szakmunkások bérminimuma, kevesebbet fognak keresni,

- megfojtják a szakszervezeteket

- megszűnhet a kollektív szerződés,

- nem lesz szakszervezeti bizalmid, mert nem védi semmi, bármikor kirúghatják,

- nem lesz szakszervezeted, mert nem engedik dolgozni.


 

Nem lesz védelmed, de dolgozhatsz látástól vakulásig.

 

[2011. augusztus 31.]

NE TOVÁBB!


 

NE TOVÁBB!

 

Az elmúlt egy évben a parlament sorozatban hozta azokat a döntéseket, amelyek súlyos hátrányt okoztak a magyar munkavállalóknak és családjaiknak.

Többek között a személyi jövedelemadó igazságtalanságot és aránytalanságot okozó bevezetésével, aminek következményei mára már a gazdaságban is jelentkeznek.

Az őszi ülésszakon azt tervezik, hogy a törvényhozás új törvényt kényszerít a munka világára.

Mindezek felett a kormány megtagadta az országos szintű, háromoldalú tárgyalásokat a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletekkel, valamint el akarja lehetetleníteni a helyi szintű érdekvédelmi munkát és magukat a szakszervezeteket.

Tiltakozásul a négy együttműködő konföderáció, 2011. szeptember 12-re az őszi parlamenti ülésszak első napjára, demonstrációt szervez a Parlament elé.


 
Autonóm Szakszervezetek Szövettsége
 

[Budapest, 2011. augusztus 17.]

T I L T A K O Z Á S !

T I L T A K O Z Á S !

Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége tiltakozik az új munka-törvénykönyvi javaslat és az ezzel kapcsolatos egyeztetés elmaradása miatt. (A tervezet kerülő úton jutott a szövetség birtokába.)

A tervezet rendkívüli mértékben teszi kiszolgáltatottá a munkavállalókat, a foglalkoztatási szabályok egyoldalú, csak a munkáltatók számára előnyös módú átírása és keresetük „törvényes” csökkentése miatt.

Az Alkotmány 36.§-a szerint „feladatainak ellátása során a kormány együttműködik az érdekelt társadalmi szervezetekkel”. Ezt az előírást a jelenlegi kormány folyamatosan, folytatólagosan megszegi.

A kormány újabb „háborúra” szánta el magát, most a munkavállalók ellen.

Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége tiltakozik a minden egyeztetést nélkülöző eljárás, a tervezet munkavállalókat sújtó szakaszai ellen és azonnali tárgyalásokat követel!

Ha ez nem valósul meg, minden következményért a kormányt terheli a felelősség.

[2011. júlis 21.]

Állásfoglalás a Munka Törvénykönyvének módosításáról


 

Á L L Á S F O G L A L Á S

 

Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége döbbenten tapasztalta, hogy a kormány június 3-án a parlament elé terjesztett egy törvénycsomagot, benne a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosítását. Tette ezt úgy, hogy nem tárgyalt a szociális partnerekkel róla, sőt előtte egy héttel likvidálta az Országos Érdekegyeztető Tanácsot, 23 év eredményes működése ellenében.
 

A módosítások a munkáltatóknak kedveznek, a munkavállalók kiszolgáltatottságának növelésével, melyek a következők:

- lehetővé teszi az ingyenmunkát,
- bevezeti a 44 órás munkahetet,
- a munkáltatótól függ a szabadság kiadása,
- az egyhónapos próbaidő akár 6 hónap is lehet,
- a munkaerő kölcsönzés „ideiglenes” időtartama akár 5 év is
 

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai nyomán nem túlzó, hogy a kormány legalizálni akarja a foglalkoztatásba elkövetett törvénysértések garmadáját.

Mindezt határozottan elutasítjuk és tiltakozunk ellene!

A kormány kockára tette a munka- és társadalmi békét.
 

Autonóm Szakszervezetek Szövettsége Tagszervezeti Tanácsa
 

[2011. június 7.]

Az Európai Szakszervezeti Szövetség egyeztetésre szóllítja fel a magyar kormányt!


 

Á L L Á S F O G L A L Á S

 

Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének Tagszervezeti Tanácsa rendkívüli ülésén foglalt állást a munkavállalókat sújtó kormányzásról.
 

1. Magyarországon romlik a munkavállalók, a munkanélküliek és a nyugdíjasok helyzete. Az „újjászervezés”, az „átszervezés” kormányzati propagandájának nincs valós alapja, álságos.

2. Fenyegetik a munkavállalókat fizetésük csökkentésével, a munka világát szabályozó törvények teljes átalakításával, még nagyobb hatalmat adva a munkáltatóknak.

3. Az „újjászervezés” mögött rögtönző és kiszámíthatatlan kormányzati magatartás lapul, teli félelemmel a nyílt és nyilvános tárgyalásoktól.

4. A végrehajtó hatalom elutasítja a háromoldalú társadalmi párbeszédet, az Országos Érdekegyeztető Tanács megszüntetésére készül. Teszi ezt annak tudatában, hogy ez aláássa a demokratikus társadalmi együttműködést és konfliktusokhoz vezet, kiváltva a munkavállalók és szakszervezeteik sorozatos tiltakozását.

5. Ezt a kormányzati magatartást az Európai Szakszervezeti Szövetség 12. Kongresszusának küldöttei egyhangúlag ítélték el.

6. A Tagszervezeti Tanács szorgalmazza a közös, együttes szakszervezeti fellépést, mert a munkavállalók ezt akarják és erre kötelez mindenkit az áprilisi tüntetés méltósága és sikere.

7. Nap mint nap újabb és újabb munkavállalói csoportok jelentik be elégedetlenségüket, tiltakozásukat, valódi tárgyalásokat követelve minden szinten.

8. A munkavállalói elégedetlenségre, a kialakuló társadalmi feszültségekre nem kezelési mód az úgynevezett „nemzeti konzultáció”. Ez egyszerűen pimaszság az emberekkel, a társadalommal, a munkavállalókkal szemben.
 

Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége elutasítja a munka világát érintő kormányzati gyakorlatot. Nyílt és nyilvános tárgyalásokat követel a kormánytól, a munkaadói érdekképviseletektől. Az ennek hiányában kialakuló konfliktusok és következményeik miatt kizárólag a kormányt terheli a felelősség.
 

Autonóm Szakszervezetek Szövettsége Tagszervezeti Tanácsa
 

[2011. május 27.]

Május 1.

"A munkavállalók megalázása" A kormány bürokráciacsökkentő programjának foglalkoztatási terheket mérséklő lépései "megalázzák" a munkavállalókat, és azt célozzák, hogy a munkavállalóktól könnyen, gyorsan és a lehető legolcsóbban "meg lehessen szabadulni" - jelentette ki Borsik János, az Autonóm Szakszervezeti Szövetség elnöke. Véleménye szerint a kormány az utóbbi 20 év "legsúlyosabb merényletére" készül a dolgozók ellen

2011.04.23. - Kisalföld

* * *

Még kiszolgáltatottabbak lesznek a munkavállalók, ha a parlament elfogadja a munka törvénykönyvének módosítását. Az Orbán-kormány a konvergenciaprogram részeként átalakítja a foglalkoztatás szabályait. Hat hónapra akarják növelni a próbaidőt, így a versenyszférában esetenként indoklás nélkül bocsáthatják el a dolgozókat. Lehetővé teszik a heti munkaidő 44 órásra emelését túlóra fizetése nélkül, és felmerült, hogy esetenként legfeljebb két hét szabadságra mehet el a dolgozók. Az új munkatörvénykönyve jövő januártól léphet életbe. Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke a Klubrádiónak azt mondta: a kormány ezzel a rendszerváltás óta a legsúlyosabb merényletre készül a munkavállalók ellen.

Eközben a szakszervezetek szerint még kiszolgáltatottabbak lesznek a munkavállalók, ha a parlament elfogadja a munka törvénykönyvének módosítását. Az Orbán-kormány a konvergenciaprogram részeként átalakítja a foglalkoztatás szabályait. Hat hónapra akarják növelni a próbaidőt, így a versenyszférában esetenként indoklás nélkül bocsáthatják el a dolgozókat. Lehetővé teszik a heti munkaidő 44 órásra emelését túlóra fizetése nélkül, és felmerült, hogy esetenként legfeljebb két hét szabadságra mehet el a dolgozók. Az új munkatörvénykönyve jövő januártól léphet életbe. Borsik János, az Autonóm szakszervezetek Szövetségének elnöke a Klubrádiónak azt mondta: a kormány ezzel a rendszerváltás óta a legsúlyosabb merényletre készül a munkavállalók ellen.

2011.04.22. - Klub Rádió

[2011. április 28.]

Cafetéria 2011

Kedvezményes adózású béren kívüli juttatások 2011-ben:

Üdülési csekk a minimálbér(78.000Ft) összegéig.
Étkezési utalvány maximum 18.000Ft havonta.
Iskolakezdési támogatás gyermekenként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó összegben.

A részletek itt olvashatók ---> cafeteria2011.pdf

[2011. április 16.]

F E L H Í V Á S !

F E L H Í V Á S !

Az Európai Szakszervezeti Szövetség és a hat magyar szakszervezeti konföderáció együttes döntéssel utcára hívja a munkavállalókat és szakszervezeteiket

2011. április 9-én 13.30 órára

Budapesten a Hősök terére!

Tűrhetetlenek azok a kormányzati intézkedések, amelyekkel lerontják a magyar munkavállalók és családjaik élethelyzetét, létfeltételeit!

Tiltakozzunk:

- az aránytalan és igazságtalan adóztatás,
- a táppénz csökkentése,
- a nyugdíjrendszer felelőtlen átalakítása,
- a korkedvezmény és korengedmény eltörlése miatt!

Követeljük:

- a munkavállalók alapjogainak biztosítását,
- a félelem és fenyegetettség nélküli életet,
- a munka világát érintő kérdések országos szintű tárgyalását!

Munkavállalók!

Most mindenkinek tiltakozni kell önmaga, családja és társai védelmében!

Együtt a munkavállalókért!

Közösen a mindennapok biztonságáért!

Autonóm Szakszervezetek Szövetsége

[2011. március 25.]

NŐNAPRA SZERETETTEL!

Nőnap alkalmából köszöntjük minden hölgy látogatónkat az orgonával amelyre már, reméljük, nem sokat kell várni!

[2011. március 8.]

A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete
A "Munkanélküliekért" Alapítvány felhívása!

Tisztelt Kolléganők, Kollégák!
 
A ”Munkanélküliekért” Alapítvány kuratóriuma nevében tisztelettel kérem Önöket,hogy adójuk 1%-át Alapítványunk részére ajánlják fel,hogy továbbra is segítséget tudjunk nyújtani szakmánk rászorultjai részére,akik önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe és fordultak hozzánk segítségért.

A GYDSZ a Munkanélküliekért Alapítvány
adószáma: 19662532-1-41


Köszönettel: Weszelovszky Zoltánné a kuratórium elnöke

[2011. február 16.]

Boldog Újévet!


 
Boldog, békés, sikerekben gazdag új évet kívánunk minden olvasónknak!

[2011. január 1.]

Munkarend változások 2011!

A Magyar Közlönyben megjelent 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló rendelet szerint:

március 14. hétfő pihenőnap, március 19. szombat munkanap, október 31. hétfő pihenőnap, november 5. szombat munkanap.

A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottatkra, kivéve a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.

[2011. január 10.]

OÉT bér megállapodások

OÉT megállapodása a 2011. évi minimálbérről, garantált bérminimumról, valamint keresetnövelési ajánlásról.

A kötelező legkisebb munkabér(minimálbér)2011.január 1-től havi 78. 000Ft,

a legalább középfokú végzettséggel és/vagy szakképzettséget igénylő munkakört betöltők garantált bérminimuma 2011.január 1-től 94. 000Ft

Az OÉT a munkavállalók bruttó keresetének átlagosan 4-6%-os növelését ajánlja a vállalkozási szférában.

[2011. január 10.]

^^^
A http://www.gydsz.hu a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének hivatalos lapja.
Szerkesztő: Madarász Lászlóné | Technikai szerkesztő: Madarász Péter
Tel:+36 1 3740540 | Fax:+36 1 3740541 | e-mail: gydsz@t-online.hu
1051 Budapest Nádor utca 32.
 
Tesztelve: InternetExplorer 8.0 és Mozilla Firefox 3.6.3 és Google Chrome 5.0