Címlap
Célok-Toborzó
Szervezet
Alapszabály
Patikák
Képzés
Szövetség
Kapcsolódó oldalak
Levél küldés
Fórum a szakdolgozói kamaráról

Az első előadó Csuka Ferenc volt, aki a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének elnökeként kifejtette: kitartóan azon dolgoznak, hogy a gyógyszertári alkalmazottak érdekeit hatékonyan védjék, különös tekintettel a munkajogi kérdésekre. Céljuk az egységes Kollektív Szerződés létrehozása és megtárgyalás utáni elfogadtatása a munkaadói oldallal. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szakszervezeteknek van pl.: sztrákjoga, ami nem adatott meg az újonnan megalakuló szakdolgozói kamarának. Szólt arról, hogy a szakdolgozói kamara létrehozása beleillik abba a kilencvenes évek eleje óta érvényesülő koncepcióba miszerint a szekszervezetek erejét és befolyását csökkenteni kell. Sajnálatosnak tartotta, hogy a szakszervezettel érdemi előzetes konzultációk a szakdolgozói kamara létrwehozása kapcsán nem történtek.

A Magyar Gyógyszerész Kamarát dr Marton Sylvia professzor asszony elnökségi tagként képviselte és felajánlotta a partneri viszonyt a szakdolgozóknak. Kifejtette: az új kamara szervezése során nem egyeztettek a gyógyszerész kamarával, de a továbbiakban erre nagy szükség lenne. Kiemelte, hogy szükséges lenne az asszisztens oktatás európai normáknak és ajánlásoknak megfelelő megújítása.

A két asszisztensi egyesület vezetői közül először Füleki Mariann szólt a szakdolgozói kamara szervező mukájáról. Elmondta: tudatában van annak, hogy az egészségügyön belül a harmadik kamara létrehozása – parlamenti döntéssel –, az Egészségügyi Szakdolgozók Kamaráját komoly politikai tényezővé tette, hiszen tagsága mintegy 130 ezres lesz. A szervezés a 2003. év folyamán megkezdődött és 2004 novemberében a küldöttközgyűlési választásokkal lesz végleges és legitim vezetése a kamarának. Az új kamara egyik tagozata lesz a gyógyszertári asszisztensi, ahol a tagság kötelező. A tagnyilvántartást, a továbbképzések szervezését és nyilvántartását is ők végzik. Egyik fontos céljuk a főiskolai szintű képzés beindítása.

Dr. Szász Károlyné nehezményezte, hogy a két egyesület nem konzultált a szervezőmunka során. Kifejtette, hogy a szakszervezettel együtműködve kielégítően és eredményesen lehetne az asszisztensi érdekeket képviselni.

Az előadásokat követő rövid vitában Hankó Zoltán rámutatott, hogy a MOSZ, nagy figyelmet fordít az egyeztető tárgyalásokra,mert az új kamara, a szakszervezet és a munkaadókat képviselő MOSZ már az EU-ba lépett Magyarország gyógyszerellátását hivatott végeznin a közeljövőben. Az új kamara a gyógyszerészi kamaráéhoz nagyon hasonló jogosítványokkal rendelkezik. Aggodalmának adott hangot, a tekintetben, hogy a mindenkori politikusok játékterét növeli az új kamara.

Dr. Varga Imre

^^^
A http://www.gydsz.hu a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének hivatalos lapja.
Szerkesztő: Madarász Lászlóné | Technikai szerkesztő: Madarász Péter
Tel:+36 1 3740540 | Fax:+36 1 3740541 | e-mail: gydsz@t-online.hu
1051 Budapest Nádor utca 32.
 
Tesztelve: InternetExplorer 5.5 és Netscape 6.0